ประกาศยุติการให้บริการเกมออนไลน์

17 Jan 20 17:00

 ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ประกาศยุติการให้บริการเกมออนไลน์ Love Beat ในประเทศไทย

      ขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ทางบริษัทมีความเสียใจที่ต้องประกาศ การยุติการให้บริการเกมออนไลน์ Love Beat อย่างเป็นทางการ เนื่องจากสัญญาการให้บริการกำลังจะหมดลง ทางบริษัทจึงขอยุติสัญญาการให้บริการเกม Love Beat ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันนี้ (2 มกราคม 2563)
ปิดระบบการเติมเงิน

- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ปิด Server เพื่อยุติการให้บริการเกม Love Beat ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

- โดยผู้เล่นสามารถ เริ่มต้นเล่น Love Beat ได้ใหม่จากที่ Steam

- LoveBeat Steam โหลดได้ที่นี้: https://store.steampowered.com/app/354290

- LoveBeat Steam Facebook: https://www.facebook.com/LovebeatEnglishVersion

ทั้งนี้ทีมงานต้องขอขอบพระคุณผู้เล่นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกับเกม Love Beat ด้วยดีเสมอมา

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกท่านเช่นนี้
ตลอดไป...

******************************************
ทีมงานผู้ให้บริการเกม
บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด

© 2013True Digital Plus Co.,Ltd. All Right Reserved